הנהלת חשבונות סוג 3

בפיקוח משרד העבודה

רקע:

מנהלי חשבונות מהווים גורם האחראי על רישום שיטתי של כל הפעולות הכספיות והעסקיות המתרחשות במפעלים, במוסדות ובבתי עסק, ומאפשרים קבלת תמונה מדויקת על כל הפעילות העסקית והכספית, בהתחשב בצרכי בית העסק.

קהל היעד:

הקורס מיועד לבעלי תעודת הנה”ח סוג 2.

מטרת הקורס:

הרחבת הסיווג המקצועי של בעלי תעודה סוג 2 לסוג 3, העמקה והרחבת הידע בהנהלת חשבונות.

בין נושאי הלימוד:

שותפויות, עסקה משותפת משגור, פרופורמה, שחזור חשבונות, חברות הנפקת מניות, חברות הנפקה בפרמיה וחילוט, אג”ח הנפקה בפרמיה ובניכיון משותפות לחברה, מרכז וסניפים, יבוא ואשראי קבלנים, ארגון מידע חשבונאי, דינים וחוזים, תאגידים, מס הכנסה, תקציב מדינה ושלטון מקומי, ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך, קופות גמל ותכניות חסכון , תיעוד מסחרי.

מבנה הקורס:

214 שעות אקדמיות, בין פעם לפעמיים בשבוע.

תעודה:

הבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס ובבחינות הממשלתיות בהצלחה, יהיו זכאים לקבלת תעודה מטעם משרד העבודה.
הקורס מוכר לתשלום באמצעות פיקדון לחיילים משוחררים ויוצאי שנתיים שירות לאומי
אפשרות למימון מלא / חלקי ע”י המדינה לזכאים על פי תכנית ואוצ’רים.

*כפוף לשינויים בהתאם לשיקולי היחידה ללימודי חוץ, המכללה האקדמית גליל מערבי.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי חוץ