ביואנרגיה כלים טיפוליים

הרחבת ארגז כלים לאנשי טיפול

רקע:

קורס בסיסי המלמד לפתח יכולת של ראייה וחישה בכדי לאזן אנרגיה בטכניקות ללא מגע. בקורס נלמדים תרגילים: הרפיה, נשימה, צבע, שבעזרתם אנו יכולים לעזור לאנשים להרגיש ולהבין את תהליכי הצמיחה וההתפתחות האישית.

מבנה הקורס:

60 שעות אקדמיות, אחת לשבוע אחה”צ.

תעודה:

קבלת תעודה מותנית בנוכחות בשיעורים בהיקף של 85% לפחות, בעמידה במבחנים ובהגשת עבודות.
הבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של המכללה האקדמית גליל מערבי.

*כפוף לשינויים בהתאם לשיקולי היחידה ללימודי חוץ, המכללה האקדמית גליל מערבי.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי חוץ