המלגות המוצעות הינן במספר תחומים:

מלגות סיוע כלכלי- מוענקות ע”י המכללה, או באמצעותה לכרטיס שכל לימוד או ע”י מקורות חיצוניים ישירות לח-ן סטודנט.
במהלך השנה נפרסם לכם הסטודנטים מלגות פתוחות להגשה לצורך ההרשמה. מלגות מסוג זה הינן מלגות הניתנות על בסיס נתונים סוציואקונומי בהן יש חישוב מס’ נפשות, התחשבות בנתונים אישיים ומשפחתיים והכנסה לנפש.
חשוב לזכור: בעת הגשת מלגות מסוג זה- על מבקשי הבקשות למלא את כל השדות בטופס המקוון ולצרף את כל האסמכתאות והמסמכים הדרושים. וועדת המלגות לא תידון בבקשה אשר לא תוגש בטופס המקוון ו/ או בקשה אשר לא יצורפו לה אסמכתאות כנדרש. בקשה מקוונת עם חוסרים לא תטופל ותידחה על הסף.
מלגות מעורבות חברתית- השתלבות סטודנטים בקהילה בתמורה למלגה בתכניות שונות בקהילה. מבין כל התכניות נוכל להציע לך תחומים שונים להשתלבות בהתאם לדרישות ולצרכי הקהילה המשתנים מידי שנה ובהתאם לתחום העניין שלך.
הרשמה למלגה נעשית באמצעות קישורים פנימיים (למלגות המופעלות באמצעות המכללה ובשיתוף)  או בקישורים חיצוניים (למלגות חיצוניות המופעלות ע”י גורמים חיצוניים בלבד).
אנחנו מזמינות אותך להתרשם ממגוון התכניות שלנו,  ולהשתלב בקהילה בפעילות עם אוכלוסיות מגוונות ועשייה חברתית למען האחר.
לאחר רישומך בקישורים, תוזמן ברוב המקרים לראיון אישי לצורך בחינת התאמה לתכנית.
מה בראיון? רצון טוב להשתלב , בדיקת זמינות לתכנית, והתאמת תחום עניין.
מלגות הצטיינות- מוענקות בהתאם לקריטריון ציונים באקדמי. משנה ב’ ללימודים ואילך.
מלגות עידוד – אשר מוענקות ע”י המכללה , פרטים במחלקת השיווק במעמד ייעוץ ללימודים.

 

לצפייה בקול קורא למלגת הצטיינות במעורבות קהילתית, קרן עיבל גלעדי למצוינות The Eival Gilady Excellence Fund לחץ כאן