הכנס השביעי של מתמטיקה כיצירה: בינה מלאכותית מגיעה לכתה

הכנס יעסוק בגישה חדשנית ויצירתית להוראת המתמטיקה, תוך הדגשת האינטגרציה של בינה מלאכותית בתהליך ההוראה. נשלב מגוון כלי AI ונבחן את היכולת של כל אחד מהם להתייחס לתפיסות שגויות של תלמידים ולהעשיר את המורה בכלים פדגוגיים שיעזרו בהתמודדות עם תפיסות אלה בכתה.

מורים, גננות, מרצים, סטודנטים ואנשי חינוך המתעניינים בנושא, הנכם מוזמנים לבחינה משותפת תוך התנסות בכלי בינה מלאכותית, במטרה לקדם את היכולות של כל אחד מאיתנו ביצירת תהליכי הוראה מותאמים אישית לכל תלמיד.ה. את ההתאמה האישית של הכלים נבחן הן כלפי מורים והן כלפי תלמידים.  ההתפתחות המקצועית הינה בידי כל אחד ואחת מאיתנו.

תקצירי הרצאות

מושב 1 – ד”ר רועי לחמי

חשיבה מחשובית ומודלים מחשוביים: זווית מחקרית על פיתוח של כלים לימודיים מבוססי בינה מלאכותית

 

ד”ר רועי לחמי, עוזר מחקר במעבדה הפתוחה לעיבוד שפות טבעיות, באוניברסיטת בר-אילן ושותף במיזמים של מחקר ופיתוח מערכות ואפליקציות לימודיות מבוססות בינה מלאכותית.

 

חשיבה מחשובית (Computational Thinking) נתפסת בעיני רבים כאחת ממיומנויות היסוד של המאה ה- 21 בבית הספר היסודי, לצד קריאה, כתיבה וחשבון ואשר נדרשת לתחומי דעת שונים הנלמדים בבית ספר. מיומנות זו מערבת כישורי חשיבה שונים, כגון: פירוק בעיה, מעבר בין רמות שונות של הפשטה, זיהוי דפוסים וחשיבה אלגוריתמית.

בהרצאה זו אציג אפליקציה שפיתחנו באוניברסיטת בר-אילן, במטרה לטפח חשיבה חישובית בגילאי גן ובית ספר יסודי, תוך שימוש בשפה טבעית בלבד, מבלי לפנות לשפות תכנות פורמליות. אסקור צדדים שונים בפיתוח האפליקציה ובפרט, השילוב של מודלי שפה מחשוביים. לבסוף, אציע יישומים פדגוגיים לטיפוח חשיבה מחשובית ויצירתית בכיתה.

מושב 2 – ד”ר יוסי אלרן

כלי AI מרכזיים לשימוש המורה בכתה

 

ד”ר יוסי אלרן, מנהל יחידת החדשנות במכון דוידסון לחינוך מדעי, מרצה באשכול משחוק וחדשנות בחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי

 

בהרצאה זו ניחשף לכלים שונים שיכולים לעזור למורה בכיתה ונלמד את היתרונות והחסרונות שלהם, בדגש על סיוע למורי מתמטיקה.

נשאל את השאלה המתבקשת ״הכצעקתה?״ ונקבל כלים פרקטיים להתמודדות עם סערת הבינה המלאכותית. בין השאר יוצגו הכלים שבהם יתנסו המשתתפים בסדנת ההמשך.

מושב 3 – ד”ר ג’וני אוברמן וד”ר ענת קלמר

פיתוח הבנה של מספרים עשרוניים באמצעות בינה מלאכותית

 

ד”ר ג’וני אוברמן, מרצה להוראת המתמטיקה במכללות להכשרת מורים ובהשתלמויות מורים. חבר בוועדות פיתוח של תכניות לימודים ויועץ בפיתוח כלים להוראה, למידה והערכה.

 

ד”ר ענת קלמר, ראשת אשכול משחוק וחדשנות בחינוך במכללת גליל מערבי תחומי מחקר עיקריים: התפתחות הבנה מתמטית באמצעות המחשות ויזואליות, שילוב טכנולוגיות ממוחשבות בהוראה ולמידה, מאפיינים של סכמות הקיימות אצל משתמשים בטכנולוגיות דיגיטליות ואפיון רגשות המעורבים בשילוב טכנולוגיות בתהליכי הוראה ולמידה.

 

תקציר

במפגש זה, נתמקד בגישות חדשניות לטיפול בתפיסות שגויות נפוצות של תלמידים. המשתתפים יתנסו בשימוש בכלי בינה מלאכותית להפקת שיעור מתמטי, במטרה לקדם הבנה ויכולת השוואה של מספרים עשרוניים. הדגש יהיה על פיתוח שאלות מעוררות חשיבה ושאלות הערכה בעזרת כלי בינה מלאכותית. המפגש יסתיים בדיון וכיווני פעולה עתידיים, תוך בחינת הפוטנציאל של שילוב טכנולוגיות מבוססות AI בהוראת המתמטיקה.