לצפייה במצגות מהכנס

פיתוח ראייה מרחבית אצל תלמידי בית הספר היסודיד”ר מארק אפלבאום להורדת המצגת
שיח של שאלות לעומת שיח של תשובות בהערכת התובנה הגיאומטריתד”ר ג’וני אוברמן להורדת המצגת
ריצופים
נילי אורן
להורדת המצגת
חקר תכונות של צורות גיאומטריותד”ר ענת לבב להורדת המצגת
פרקטליםלובה קורץ להורדת המצגת
הכרת השבר הפשוטלובה קורץ להור