דוברי הכנס ותקצירי הרצאות

מושב ראשון: הפרעת קשב ולקויות למידה בראי מקומי

יו"ר המושב: פרופ' הית'אם טאהא, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי
קשיים בקריאה בשפה הערבית

ד”ר בהאיא מח’ול, החוג לחינוך המכללה האקדמית גליל מערבי ומכללת אורנים, ראש המחלקה לערבית, מט”ח

“חינוך לשוני ערבי  הוא : שפה ,ספרות ותרבות”
השפה הערבית היא המהות והבסיס להבנת התרבות הערבית והיכרות עם הספרות העשירה.

אמנם האנגלית היא השפה הבינלאומית,אך השפה הרשמית של המזרח התיכון, על שלל הקבוצות האתניות המרכיבות אותו, היא השפה הערבית, ובכדי ללמוד אותה חייבים להבין את אתגרים שמציבה שפה זו בפני קוראיה.

לשפה הערבית יש ייחודיות ברורה ונדונה ע”י חוקרים רבים והיא נובעת מהדיגלוסיה; כלומר קיומה של ערבית דבורה לצד ערבית סטנדרטית, אשר קיים ביניהן מרחק לינגוויסטי ברמה הפונולוגית, המורפולוגית, הלקסיקלית והתחבירית. מצב לינגוויסטי זה מציב אתגר בפני דוברי ערבית בעת תהליך התפתחות המודעות הפונולוגית ,המורפולוגית  והאורתוגרפית , ויכולת הקריאה בערבית.

הילד הערבי, מתחילת כיתה א’, נדרש לפתח מודעות לשונית ויכולת קריאה של מבנים לשוניים סטנדרטיים, אשר עשויים  לפעמים להיות זרים ולא מוכרים עבורו.

בהרצאה זו נדון במסע ההוראה והלמידה של השפה הערבית והקשיים שיכולים ללוות  התלמיד הערבי מחד ומורה השפה מאידך במסע זה.

מדיניות משרד החינוך בטיפול בתלמידים עם לקויות למידה או הפרעת קשב - התכנית המערכתית "מלקויות ללמידה"

גב’ דני ז’ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעת קשב, משרד החינוך

מסוגלות עצמית אקדמית של סטודנטים עם לקויי למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז, בלמידה מרחוק בתקופת הקורונה

לימודים בהשכלה הגבוהה מעמידים בפני סטודנטים לקויי למידה ו/או עם הפרעות קשב אתגרים לימודיים כגון הישגים לימודיים ירודים בהשוואה לסטודנטים לא לקויי למידה, נשירה מלימודים, ואף מסוגלות עצמית אקדמית נמוכה. המסוגלות העצמית האקדמית עלולה להשפיע על מוטיבציה ללימודים, על הישגים ואף על נשירה מלימודים.

הלמידה בתקופת מגיפת הקורונה יצרה בקרב סטודנטים “סיר לחץ” רגשי ולימודי, ובכך מהווה חקר מקרה של השפעת המעבר ללמידה מרחוק, על המסוגלות העצמית אקדמית של סטודנטים.

המחקר הנוכחי בחן את השינוי במסוגלות העצמית של סטודנטים לתואר ראשון, לקויי למידה ו/או עם הפרעות קשב וריכוז, או ללא לקויי למידה/הפרעות קשב, בתקופת הקורונה בהשוואה לזמן קצר לפני המגיפה. כמו כן, נבחנה המסוגלות העצמית האקדמית של סטודנטים בהקשר ללקות למידה ובהקשר להפרעת קשב, והשפעתה על ההשתתפות בשיעורים בלמידה מרחוק. הממצאים הצביעו על ירידה במסוגלות העצמית של כלל הסטודנטים בלמידה מרחוק. נמצא דפוס שונה של הבדלים במסוגלות עצמית בין לקויי למידה לבין סטודנטים עם הפרעות קשב, בזמן הלמידה מרחוק.

ד”ר מירי שריד, החוג ללקויות למידה וחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי

ד”ר אורלי ליפקה, החוג ללקויות למידה ומרכז אדמונד ספרא לחקר המוח, אוניברסיטת חיפה

מושב 2: הפרעת קשב ולקויות למידה בראי בינלאומי

Attention Deficit and Learning Disabilities

Dr Gasmi Abdelhadi, Tamkine Foundation, Morocco

Abstract Attention deficit disorder with or without hyperactivity (ADD/H) is a common disorder. Its worldwide prevalence is estimated at 7%. and it affects both girls and boys. ADHD is often associated with learning disabilities. We are then talking here about comorbid disorders. Clinicians are therefore often faced with a combined problem whose treatment requires a prioritization of symptoms as well as therapeutic actions. Indeed, learning disabilities such as (Dyslexia, Dysorthographia, Dyscalculia, etc.) are always closely linked to a deficit of attention that is (sustained and oriented) and which, in turn, results in executive and cognitive difficulties. In this conference we will address ADHD as the main disorder and learning disabilities as comorbid disorders. Afterwards, we will elicit the various therapies and treatments that are currently administered to people with ADHD. Finally, we will explain how QEEG imaging can be useful in distinguishing between different types of ADHD and how Neurofeedback, as a promising neurotherapy, can help achieve very specific results.

The intervention will be structured according to the following plan:

  1. ADHD and Learning Disabilities
  • Definition
  • Consequences of ADHD on the life of the patient
  • Learning disabilities are always associated with attention deficit
  1. Treatments and therapies
  • Medical treatment and alternative therapies
  • Neurofeedback

Déficit d’attention et troubles d’apprentissage Conférencier : GASMI ABDELHADI (Docteur en technologie éducative)

מה למדנו בתקופת הקורונה על הטיפול באנשים עם הפרעת קשב

פרופ’ איריס מנור פסיכיאטרית מומחית של הילד והמתבגר מנהלת מרפאת קשב, דן פ”ת, ובי”ח גהה פרופסור חבר, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת ת”א, יו”ר החברה להפרעות קשב

הפרעת קשב והיפראקטיביות, המוכרת בקיצור הקליני ADHD ,   היא הפרעה נוירו-התפתחותית שכיחה שבדרך כלל תסמיניה מתחילים להופיע בילדות המוקדמת. היא נגרמת מכשל הולכתי בתקשורת בין מערכות עצביות במוח האחראיות על הויסות והבקרה, שקשור בגורמים גנטיים בעיקר. הפרעת קשב משפיעה על האדם בכל מחזור החיים, והיא באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים.

בשנת 2020 פרצה בעולם ובכלל זה בישראל מגיפת הקורונה – COVID-19. השלכות המחלה נחקרו בתחומים שונים. אחד הנושאים עסק בהתמודדות אנשים עם הפרעת קשב עם מגיפת הקורונה. במרפאות בארץ ובעולם נערכו מחקרים רבים, שהוצגו במחקרים ובכנסים אקדמיים.

במסגרת ההרצאה היום, יוצגו תובנות מהמחקרים העוסקים באסוציאציה בין מאפייני קורונה שונים לבין  אנשים עם הפרעת קשב.

The Future of the ADHD Diagnosis

Prof. Sem Goldstein

In this talk I will discuss past and current research with the aim of establishing
how the diagnosis of ADHD may change over the next 50 years and why.

לצפייה בהרצאות הכנס הקודם

נגן וידא

יצירת קשר, אורטל גז, רכזת הכנס: