תקצירי הרצאות

מושב 1: הרצאות פתיחה

ד״ר ציפי הורוביץ קראוס, ראש המעבדה לדימות מוחי בילדים בפקולטה לחינוך, מדע וטכנולוגיה בטכניון

הטוב, המיטיב והמצוין: קריאת ספרים ויצירת התשתית המוחית לקריאה עתידית

בשנים הראשונות לחייו של הילד תהליכים ביולוגיים וגירויים סביבתיים תומכים זה בזה לרכישת שפה, יכולות קוגנטיביות וכישורים חברתיים. כיצד המוח המתפתח לומד שפה, מהו טווח השנים הקריטי לרכישת יכולות שפתיות וכיצד העשרה שפתית יכולה להזין את המוח המתפתח?

בהרצאה זו נמפה את היכולות השפתיות והאקדמיות לאזורים המוחים המתאימים וננסה להבין את התהליכים התורמים ליצירת רשת הקריאה העתידית במוחו של הילד מגיל לידה ועד לגיל בית הספר. נעמוד על היתרונות של סביבה אוריינית, קריאה דיאלוגית ועל תפקידו של המספר בתהליך הסיפור תוך מתן תימוכין מממצאי מחקרים מתחום חקר המוח בעברית ובשפות נוספות.

גב' רונית חכם, סופרת ומחזאית לילדים, מנחה סדנאות כתיבה

תשמעו סיפור: מהמסורת העממית של מספרי סיפורים ועד ספרות הילדים בימינו

ספרות הילדים היא סוגה חדשה יחסית. היא קיימת פחות ממאה שנים. המסורת העממית של סיפור סיפורים, שקדמה לה, זו הקיימת בעולם מימי ימימה, לא הבחינה בין ילדים למבוגרים.
היא הדהדה את חיי הקהילה והמשפחה, כמו גם את הפחדים והמאווים העמוקים בנפשם של המאזינים –  קטנים כגדולים. גם ספרות הילדים הנכתבת בימינו פונה לשני הקהלים – לקהל המבוגרים – ההורים המחנכים ולקהל הילדים. איך מפגישים בין המסורת של סיפור סיפורים בעל פה לבין הסיפור הכתוב, בין הספרות העממית שמקורותיה עמוקים בהיסטוריה של התרבות האנושית לבין ספרות הילדים העכשווית? סופרת הילדים רונית חכם תדבר על השאלות המעסיקות אותה בכתיבתה לילדים.

מושב 2: אל הסיפור ומעבר לו

הספר פותח עולמות קסומים

ההרצאה תציג את מכתבת אלפאנוס וספריית פיג’מה: מיזמי עידוד הקריאה הגדולים בישראל לפעוטות, ילדות וילדים בגילאי מעון, גן ובית ספר. המיזמים פועלים תחת קרן גרינספון ישראל בשיתוף משרד החינוך. בהרצאה נציג את הייחודיות של כל מיזם ואת המשותף ביניהם, וכיצד

הספר פותח עולמות של קריאה ,שיח ויצירה במסגרות החינוכיות, בבית ובקהילה.

ד"ר אריג' מסארווה, מנהלת חינוכית במכתבת אלפאנוס
גב' מיכל ברגמן, מנהלת חינוכית בספריית פיג'מה

״המזוודה״, כתב ואייר: כריס ניילור – באלסטרוס
פאנל בהשתתפות מרצי החוג לחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי

את יום העיון נחתום בפאנל אינטראקטיבי בהשתתפות מרצי החוג. הפאנל יעסוק בספר הילדים “המזוודה” מאת כריס ניילור-באלסטרוס. בפאנל נעיין באופן מודרך בספר ממגוון נקודות מבט של תחומי תוכן שונים, ונקבל כלים יישומיים לאנשי חינוך ולהורים, שבכוחם לתרום לשיפור והעמקת החוויה של קריאה משותפת של ספרי ילדים. המרצים המשתתפים בפאנל:

גב' עירית לוז, כלים תיאטרוניים להגשת סיפור
ד"ר הילה נאות, שיח פילוסופי בעקבות הסיפור
ד"ר מעיין שמעוני, איור בספרי ילדים
ד"ר מאיה קלמן הלוי, היבטים רגשיים בסיפור
ד"ר שרון גילת יחיא, היבטים רגשיים בסיפור
ד"ר רוני טוטיאן, היבטים רגשיים בסיפור