ריכוז מלגות עידוד לשנה"ל תשפ"ד

ריכוז מלגות הצטיינות לשנה"ל תשפ"ד

סוג המלגה קריטריון זכאות המלגה הליך קבלת מלגה
מלגת הצטיינות בלימודים אקדמיים במכללה מיועדת לסטודנטים בשנה ג’ ללימודיהם על ממוצע ציונים של שנים א ‘+ ב’ עקרונות לקביעת מלגת הצטיינות, בהתאם להחלטת מנהל הסטודנטים ובהתאם לעקרונות שייקבעו.
רוטרי מוריה קריטריון הבחירה הינו הצטיינות בפעילות החברתית באמצעות הקורסים בחוגים. 2,000 ₪ מיועדת לסטוד’ מהחוגים: קרימינולוגיה, חינוך ולקויי למידה ותכנית לנוער בסיכון – מידע דרך החוגים הרלוונטיים
רוטרי עמיתים נהרייה 1,500 ₪ מידע דרך החטיבה ללימודי שואה