דלג לתוכן המרכזי
ד”ר אלרן יוסי

ד”ר אלרן יוסי

תחומי התמחות:

כימה תיאורטית, חינוך מתמטי בלתי פורמלי, מתמטיקה יצירתית , טכנולוגיה בחינוך, חשיבה יצירתית וחדשנות

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לחינוך ובתכנית לתואר שני באוריינות וחדשנות בחינוך

תחומי מחקר:

 • מתמטיקה יצירתית
 • טכנולוגיה וחדשנות בחינוך
 • מכניקת הקוונטים

פרסומים:

 • אלרן, מ., בר, כ., אלרן, י. (2017). ביצועי הבנה—״מתמטיקה בהתכתבות״ כמקרה בוחן לכלי הערכה חדשני. ספר הכנס – כנס ירושלים החמישי למחקר בחינוך מתמטי. כנס ירושלים החמישי למחקר בחינוך מתמטי.
 • Elran, Y. (2021). Lewis Carroll’s cats and rats and other puzzles with long tales. World Scientific Press.
 • Elran, Y. (2020). A Generalization of Retrolife. Barrycades and Septoku: Papers in Honor of Martin Gardner and Tom Rodgers100, 131.‏
 • Elran, Y. (2019). Twists, Tilings, and Tessellations by Robert J. Lang. Notices of the American Mathematical Society, 66(08), 1.
 • Elran, Y., & Schwartz, A. (2019). Should We Call Them Flexa-Bands? In J. Beineke & J. Rosenhouse (Eds.), The Mathematics of Various Entertaining Subjects Volume 3 (Vol. 3, pp. 249–261). Princeton University Press.
 • Lachish-Zalait, A., Ben-Horin, Y., O Eckstein, Elgali, Z., Elran, Y., Bar-On, N., & Ben-David, L. (2018). The Davidson Institute of Science Education: Building bridges between science and people. Proceedings: New Perspectives in Science Education 7th Edition. New Perspectives in Science Education 7th Edition, Florence, Italy.
 • Garibi, I., Goodman, D., & Elran, Y. (2018). The Paper Puzzle Book. In The Paper Puzzle Book. WORLD SCIENTIFIC.
 • Elran, M., Bar, C., Bar-On, N., & Elran, Y. (2016). Do our MOOCs work? Creative Ways to Assess Innovative E-learning Programs. EDEN Conference Proceedings. EDEN Conference, Budapest, Hunagry.
 • Elran, Y. (2014). The Generalised Apex Magic Trick, Recreational Mathematics Magazine, 2, 53-58.
 • Bar, C., Elra, M., & Elran, Y. (2013). Mind the Gap: Bridging the Gap between Scientists, Mathematicians and Elementary School Students. Proceedings: New Perspectives in Science Education 2nd Edition, 4.
 • Elran, Y., Bar, C., Bar-On, N., & Elran, M. (2013). The EDEN Online Nobel Prize Competition. EDEN Conference Proceedings. EDEN Conference, Oslo, Norway.