דלג לתוכן המרכזי

ד”ר מרעי-סרואן אבתסאם

תחומי התמחות:

גיל רך, פרספקטיבות של ילדים ומחקר עם ילדים, מחקר מודע הקשר, הזנחת ילדים 

תפקיד במכללה:

מרצה מן החוץ בחוג לחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי

תחומי מחקר:

 • הזנחת ילדים
 • החברה הבדואית בכפרים הבלתי מוכרים בנגב
 • תפיסת המושג בית בקרב ילדים ומבוגרים
 • שימוש בכלים ויזואליים במחקר

פרסומים:

 • מרעי-סרואן, א. (2021). מחקר מודע-הֶקְשֵר ושימוש בשיטות ויזואליות להבנת תפיסות סיכון ומוגנות בקרב ילדי גן: המקרה של ילדים בדואים מהכפרים הבלתי-מוכרים בנגב. חוקרים@הגיל הרך, 11, 124-81.
 • מרעי-סרואן, א. (2020). התקשרות בקרב תינוקות בדואים מהכפרים הבלתי מוכרים בנגב: מחקר מודע-הֶקשר. חוקרים @ הגיל הרך, 11, 1-28.
 • מרעי-סרואן, א., רואר-סטריאר, ד., וסטריאר, ר. (2020). בין לבין: הגבול בין מחקר לפרקטיקה כאתר להתנגדות. בתוך: מ. קרומר-נבו, ר. סטריאר, וע. ווייס-גל (עורכים), ביקורת בפעולה: פרקטיקות ביקורתיות בשדה החברתי בישראל. (עמ’ 377-351). רסלינג.
 • Marey-Sarwan, I. (2022). Photovoice as a method to promote empowerment and social justice among Arab female students in higher education: Motives, challenges, and coping strategies. In: D, Court., R, Khair Abbas., & Z, Kamal (Eds.), Aspects of Social Justice in an Arab Israeli Teachers’ College: Principles, Practices, and Politics. (pp. 60-93). Cambridge Scholars Publishing.
 • Marey-Sarwan, I., Hamama-Raz, Y., Asadi, A., Nakad B., Hamama, L. (2021). “It’s like we’re at war”: Healthcare workers speak on their experiences during the COVID-19 pandemic. Journal of Nursing Inquiry.
 • Bokek-Cohen, Y., Marey-Sarwan, I. & Tarabeih, M. (2021). Underground gamete donation in Sunni Muslim patients. Journal of Religion and Health, 15(3), 1-22.
 • Hamama, L., Marey-Sarwan, I., Hamama-Raz, Y., Nakad, B., Asadi, A. (2021). Psychological distress and perceived job stressors among hospital nurses and physicians during the COVID-19 outbreak. The Journal of Advanced Nursing, 78(6) 1642-1652).
 • Bokek-Cohen, Y., Marey-Sarwan, I., Tarabeih, M. (2021). Violating religious prohibitions to preserve family harmony and lineage among Sunni Muslims. Marriage & Family Review.
 • Marey-Sarwan, I., & Meir, G. (2020). Parental and professional perspectives of child risk and protection in unrecognized Bedouin villages in the Naqab: An intersectionality-informed approach. In: D. Roer-Strier., & Y. Nadan (Eds.), Context-informed perspectives of child Risk and protection in Israel. (pp. 149-170). Springer’s Child Maltreatment Series.
 • Marey-Sarwan, I., Roer-Strier, D., & Strier, R. (2020). Blurring the borders with Anzaldúa in context-informed, anti-oppressive research: The case of Bedouin women. British Journal of Social Work, 51(8), 2892-2909.
 • Marey-Sarwan, I. (2020). Personal trauma and national identity: The experience of the attacks on the Palestinian citizens of Israel’s homes during the second Lebanon war. Social Identities, 26(5), 660-674.