דלג לתוכן המרכזי

ד”ר סלאם קודסי

תחומי התמחות:

משחק בגני ילדים, היבטים התפתחותיים על משחקי ילדים, חינוך ולדורף (אנתרופוסופי) בגיל הרך, גן עתידי, פדגוגיה מוטת עתיד

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי

תחומי מחקר:

  • היבטים קוגניטיביים במשחקי ילדים, משחק השוואתי בין גני ולדורף לגנים נורמטיביים.
  • גן ילדים עתידי בחברה הערבית מחקר אורך
  • הורות ומשפחה בהקשר מעון יום בחברה הערבית

פרסומים:

  • Kodsi, S. (2021). Constructive play and technological intelligence in kindergarten. Journal of Jamia, 23(2) p. 24-39. (in Arabic).
  • Kodsi, S. (2020). Educational environments supportive of constructive play in kindergartens between Waldorf and normal education- developing a sophistication scale. al-Hasad Journal (The Harvest), 10, 147-162. (in Arabic).
  • Kodsi, S. (2020). Constructive play in Waldorf and normative preschools in Israel: Technological thinking and design process during free play”. International Journal of Technology and Design Education. https://doi. org/10.1007/s10798-020-09623-9