דלג לתוכן המרכזי

פרופ’ אוריין דן

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של תיאטרון, תיאטרון ישראלי, דרמה חינוכית, דרמה טלוויזיונית

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג ללימודי תיאטרון

פרסומים:

 • Urian, D. (1997). The Arab in Israeli Drama and Theatre. London: Routledge.
 • Urian, D. (2000). The Judaic Nature of Israeli Theatre: A Search for Identity. London: Routledge.
 •  Urian, D. (2001). Mizrahi and Ashkenazi in the Israeli Theatre. Arabic and    Middle Eastern Literatures4(1), 19-36.
 • Urian, D. (2002). Israeli Theatre: A Sociological Perspective. The Sociology of Theatre, (Contemporary Theatre Review)12(3), 67-95.
 • Urian, D. (2002). The Arab in the Plays of Hanoch Levin – From ‘Queen of the Bath’ through ‘Murder’. Hebrew Studies, XLIII, 217-232.
 • Urian, D. (2004). To Catch the Sky – The Jewish Identity of Israel. Modern Jewish Studies3(1), 33-49.
 •  Urian, D. (2011). Sefrou and Baghdad. Israel Affairs, 17(4), 542-562.
 • Urian, D. (2020).  The Palestinians in the Israeli Theater, Palgrave Handbook of Theatre and Race. Tziana Morosetti, Osita Okabue, eds. Palgrave, 20 pp.

 • אוריין, ד.  (2004).  הבעיה העדתית בתאטרון הישראלי. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
 • אוריין, ד. (2008). תאטרון בחברה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
 • אוריין, ד. (2019) תיאטרון טלוויזיוני, תל אביב, אור-עם