דלג לתוכן המרכזי

פרופ’ הריס פיטר

תחומי התמחות:

תיאטרון קהילתי, דיאלוג בין אחרים באמצעות התיאטרון, שיקום באמצעות תיאטרון קהילתי, תיאטרון עסקי.

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג ללימודי תיאטרון

פרסומים:

  • הריס, פ. (2016) (עורך אורח) הומור מקוון –  הומור בתאטרון, כרך 5 גליון מס’ 1 (דצמבר), האגודה הישראלית לחקר ההומור.
  • הריס, פ. (2016) מצחיק רצח – ההומור כמסייע להתמודדות עם מציאות מאיימת במפגש שבין אחרים מקוטבים.  הומור בתאטרון, כרך 5 גליון מס’ 1 (דצמבר), (עמ’ 48-61) האגודה הישראלית לחקר ההומור.
  • טסלר, א., הריס, פ., ואלון, ח. (2006). תאטרון אסירים וסטודנטים בבתי הסוהר: תהליך תיאטרוני וקבוצתי כטיפול עקיף. צוהר לבית הסוהר, שרות בתי הסוהר, דוברות.
  • Harris, P. (2014) Playing with ‘Others’ in a ‘Neutral Zone’: Intergroup contact in the aesthetic Space. International Yearbook for Research in Arts Education 2. (pp. 160-163) Waxmann, Munster-New York.
  • Harris, P. (2015) Educational and community Theatre: Inter-Actor Relations @ a Multicultural College. International Yearbook for Research in Arts Education 3. (pp. 333-338) Waxmann, Munster-New York