דלג לתוכן המרכזי

ד”ר שאול ירדנה

תחומי התמחות:

קיימות חברתית וסביבתית, ערים מקיימות, תמורות במרחב הכפרי בישראל, ניהול שטחים פתוחים, יחסי אדם סביבה, מדיניות התכנון הלאומי בישראל , צרכנות חברה וסביבה, דמוגרפיה, הגירה פליטים ועובדים זרים, שיטות מחקר איכותניות, סטטיסטיקה ואוריינות אקדמית

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג הרב תחומי

תחומי מחקר:

  • תמורות במרחב הכפרי ומדיניות השטחים הפתוחים בישראל
  • קיימות סביבתית וחברתית הינו תחום מחקר נוסף
  • היבטים שונים בחברה הערבית והדרוזית בישראל

פרסומים:

  • Sofer, M., Applebaum, L., Amit-cohen, I., Shaul, Y. Cohen, R. (2021). Changing Urban-Rural Relations In Isael’s Periphery. In: J. Banski (ed), The Routledge Handbook Of Small Towns. (pp. 203-217), Routledge Taylor and Fracis Group.
  • Shaul, Y. (2017). Urban Development on Open Spaces – The case of Shfaram. The Jezreel Valley Regional Council.
  • Shaul, Y.  (2012). Rural Idyll: The Attitudes of the Jewish Rural Settlements in the Northern District. Horizons in Geography 81-82, Special edition “Changes in Rural Area”. 208-229 (Hebrew).
  • Shaul, Y. (2010). Review of Qualitative GIS: A Mixed Methods Approach. Edited by Meghan Cope and Sarah Elwood. Sage Publishing. Geography Research Forum, 30, 168-186.
  • Shaul, Y.  (2002). Kanyon (mall) in the Canyon:  the construction of the big mall in Wadi Rashmiya, Iyunim, No. 2, Haifa. Department of Natural Resources, Faculty of Social Sciences, University of Haifa, pp. 123-136, (Hebrew).
  • Shaul, Y. (2002). City within a Mall. Panim – Journal for Culture, Education and Society, 21, Israeli Teachers Union, 99-106.