דלג לתוכן המרכזי

ד”ר ירון פשר

תחומי התמחות:

היסטוריה צבאית ודיפלומטית, מלחמת העולם השניה, לימודי השואה, אסטרטגיה ולוגיסטיקה של הצבא הגרמני בממשק עם "הפתרון הסופי"

תפקיד במכללה:

התפתחות המדיניות הנאצית כלפי היהודים 1945-1939, סוגיות בתולדות השואה (מלחמה ושואה), ניתוח תעודות.

פרסומים נבחרים:

Pasher Yaron,(2014) Holocaust versus Wehrmacht, How Hitler’s Final Solution undermined the German War Effort(Kansas:University Press)