דלג לתוכן המרכזי

פרופ’ יצחק רונן

תחומי התמחות:

ירדן, פלסטינים, מלחמת 1948, מודיעין וטרור

תפקיד במכללה:

ראש החטיבה ללימודי המזרח התיכון, ראש רשות המחקר ומרצה בחוג לחינוך

פרסומים:

 • רונן יצחק, שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948 (ירושלים ותל-אביב: י”ל מאגנס וההוצאה לאור של משרד הביטחון, 2006)
 • מיכאל מ’ לסקר ורונן יצחק (עורכים), ישראל בפתח העשור השביעי: מחקרים חדשים מההיבטים החברתיים, הביטחוניים, הדיפלומטיים והבינלאומיים (רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשע”ג)

 • Yitzhak, R. (2022). The Role of Arab Nationalists in the Establishment of the Emirate of Trans-Jordan, 1921-1924. The Journal of the Middle East and Africa, 13(2), 125-143.
 • Yitzhak, R. (2021). Unwritten Treaty: The Historical Background to Jordanian–Israeli Relations. Middle Eastern Studies, 57(3), 416-428.
 • Yitzhak, R. (2020). The Question of the Legitimacy of the Hashemite Regime in Jordan: The Islamic Radical Organizations, the West and Israel. Oriente Moderno, 100(1), 75-92.
 • Ronen Yitzhak, Abdullah al-Tall – Arab Legion Officer: Arab Nationalism and Opposition to the Hashemite Regime (Sussex Academic Press, 2012).
 • Ronen Yitzhak, “The Assassination of King Abdallah: The First Political Assassination in Jordan: Did It Truly Threaten the Hashemite Kingdom of Jordan?”, Diplomacy & Statecraft, Vol. 21 (March 2010), pp. 68-86.
 • Ronen Yitzhak, “Jordanian intelligence under the rule of King Abdullah I (1921-1951)”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vo. 23, No. 4 (August 2010), pp. 647-662.
 • Ronen Yitzhak “Transjordan’s attack on the Etzion Bloc during the 1948”, Israel Affairs, Vol. 17, No. 2 (April 2011), pp. 194-207.
 • Ronen Yitzhak, “Abdallah al-Tall and the Palestinians”, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Vol. 36, No. 4 (Summer 2013), pp. 36-52.
 • Ronen Yitzhak, “‘Who Kills shall be Killed’: Another Perspective on the Assassination of Lord Moyne in Cairo”, Journal of North African Studies, Vol. 20, No. 2 (2015), pp. 172-186.
 • Ronen Yitzhak, “British Military Supplies to Jordan during the 1948 War: How the Anglo-Jordanian Treaty was put to the Test”, Middle East Critique, Vol. 24, No. 4 (August 2015), pp. 345-354.
 • Ronen Yitzhak, “The War against Terrorism and Stability of the Hashemite Regime: Jordanian Intelligence Challenges in the 21st Century”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 29 no. 1 (2016), pp. 213-235