דלג לתוכן המרכזי

ד”ר שביט זאב

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של מרחב ומקום, יחסים אתניים ורב-תרבותיות, זהות קולקטיבית, החברה בישראל

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לסוציולוגיה

פרסומים:

ששון-לוי, א., בן-פורת, ג. ושביט, ז. (2013). מבוא: זהויות, גבולות ומרחבי מיון בחברה בישראל. בתוך: ז. שביט, א.ששון-לוי וג. בן-פורת (עורכים), מראי מקום. זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל (25-7). ירושלים ותל-אביב, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

  • Shavit, Z. (2014). Constructing a Symbolic Desert: Place and Identity in Contemporary Israel. Journal of New Frontiers in Spatial Concepts6, 57-69. http://ejournal.uvka.de/ spatial concepts
  • Shavit, Z. & Yaar-Yuchtman, E. (2016). On the Cultural Distinction between East and West among Israeli Jews. In: E. Ben-Rafael, J. Schoeps, Y. Sternberg & O. Glockner (Eds.), Handbook of Israel: Major Debates, vol. 1, (pp. 304-323). Oldenburg: De Gruyter.
  • Shavit, Z. (2018) Mosaic Art in Modern Israel and the Construction of a Sense of Place. Nations and Nationalism 24 (3): 792-816.