דלג לתוכן המרכזי

ד”ר אבנון נטע

תחומי התמחות:

פרופסיות והבניית המומחיות בחברה בדגש על שאלות של אתיקה ומגדר

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לניהול ובחוג לסוציולוגיה

תחומי מחקר:

  • מדע הנתונים כמקצוע חדש.
  • אתיקה של הבינה המלכותית ושל העוסקים בפיתוחה.
  • שילוב של בינה מלאכותית בעבודת מומחים במיוחד רדיולוגיה.
  • הפרופסיות בהיבט פמיניסטי תוך התמקדות בשליטה הגברית בפרופסיה הגניקולוגית, בדגש על המדע הרפואי בגניקולוגיה, וכן היבטים של חדשנות, פרופסיונליזציה והתנגדות לפרופסיונליזציה בתחום הטיפול בילדים.

פרסומים:

  • Avnoon, N. (2021). Data Scientists’ Identity Work: Omnivorous Symbolic Boundaries in Skills Acquisition. Work, Employment and Society35(2), 332-349.‏
  • Alvehus, J., Avnoon, N., & Oliver, A. L. (2021). ‘It’s complicated’: Professional opacity, duality, and ambiguity—A response to Noordegraaf (2020). Journal of Professions and Organization8(2), 200-213.‏
  • Avnoon, N., & Sela-Sheffy, R. (2021). Counter-professionalization as an occupational status strategy: The production of professionalism in Israeli child-care workers’ identity work. Journal of Professions and Organization, 8(3), 311-328.
  • Avnoon, N., Kotliar, D. M. & Rivnai Bahir, S. (2021). What we talk about when we talk about algorithmic ethics? The case of Israeli data scientists. Israeli Sociology, 22(2), 171-191. (Hebrew).