דלג לתוכן המרכזי

ד”ר פרשיצקי אנה

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של הגירה, העולים מבריה''מ לשעבר בישראל, אנתרופולוגיה של הדת, טקסים ואירועים ציבוריים

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לסוציולוגיה, בחוג לקרימינולוגיה ובחוג הרב תחומי

פרסומים:

 • Prashizky A. (2022). Connecting Ethnicity and Space: The New Russian-Mediterranean Pop Culture in Israel’s Periphery. Journal of International Migration and Integration, 23,125–140.
 •  Prashizky. A. (2022). On Active and Generation Citizenship: The New Russian Protest among Young Immigrant Adults in Israel. Journal of Israeli History: Politics, Society and Culture (English).
 •  Remennick, Larissa and Anna Prashizky (2022). Contextualising the Russian to Hebrew language shift in three generations of Russian Israelis. Journal of Multilingual and Multicultural Development.
 • Prashizky A. & L. Remennick  (2021). Generation 1.5 of Russian Israelis: The social portrait. Hagira, 10, 1-25 (Hebrew).
 •  Prashizky A. and L. Remennick (2021). Ethnic Trauma in Migration: FSU-born Israeli Women’s Narratives in an Online Support Group. Ethnicities. English.
 • Prashizky A. (2020). Homeland Holidays as Anchors of Immigrant Ethnicity: New Year (Novy God) Celebration among Young Russian Israelis. Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture, 26(1), 16-30 (English).
 • Prashizky A. (2020). Immigrants’ Ethnic Provocation: The Art and Poetry of the Russian-Israeli Generation 1.5. Ethnic and Racial Studies (English).
 • Prashizky. A. (2019). Ethnic fusion in migration: The new Russian-Mizrahi pop-culture hybrids in Israel. Ethnicities.
 • Prashizky, A., & Remennick, L. (2018). Celebrating Memory and Belonging: Young Russian Israelis Claim their Unique Place in Tel-Aviv’s Urban Space. Journal of Contemporary Ethnography, 47(3), 336-366. (English).
 • Remennick, L. and A. Prashizky. (2018). Generation 1.5 of Russian Israelis: Integrated but Distinct. Journal of Modern Jewish Studies.
 • Remennick, L. and A. Prashizky. (2018). Subversive Identity and Cultural Production by the Russian-Israeli Generation 1.5. European Journal of Cultural Studies, 1-17. Online first