דלג לתוכן המרכזי

ד”ר עלי נוהאד

תחומי התמחות:

פונדמנטליזם דתי מוסלמי ויהודי, יחסי רוב מיעוט בארץ ובעולם, השכלה גבוהה בקרב המיעוט הערבי בישראל, אלימות ופשיעה ויחסים עם משטרה, נשים ודו-לשוניות

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לסוציולוגיה ובחוג הרב תחומי

תחומי מחקר:

 • החברה הערבית ותחומי הממשק שלה עם החברה היהודית
 • השוואה בין התנועה האסלאמית לש”ס
 • פונדמנטליזם דתי כתופעה אוניברסאלית
 • יחסי רוב מיעוט בארץ ובעולם
 • השכלה גבוהה בקרב המיעוט הערבי בישראל
 • אלימות ופשיעה ויחסים עם משטרה
 • נשים ערביות בישראל בין המסורת הערבית למודרניות המערבית
 • חינוך דו לשוני ערבי – עברי בישראל

פרסומים:

 • עלי, נ., נג’מי-יוסף, ע. ואריה, י. (2021). אלימות פשיעה ושיטור בחברה הערבית בתקופת הקורונה 2020.יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן בטכניון.
 • Ali, N. (2022). The Ra’am Enigma and the Religious Gamble: An Informed Reading of the Palestinian Arab Community or Groping in the Dark. Israel Studies, 27(2), 105-124.
 • Ali, N., & Rosenberg, D. (2022). Non-police Intervention Consideration by Ethnic Minorities: The Case of Arab Citizens of Israel. Victims & Offenders, 1-18.
 • Ali, N. (2021). The Impact of the Corona Virus Pandemic on Israel’s Palestinian-Arab Community. Israel Studies Review. 36.3.
 • Ali, N. & Rosenberg, D. (2021). Institution efficiency satisfaction and emotional responses to the COVID-19 pandemic in Arab citizens of Israel: An exploratory cross-sectional study. International Journal of Disaster Risk Reduction.
 • A’li, N. & Da’as, R. (2018) Higher Education among the Arab Minority in Israel: Representation, Mapping, Barriers and Challenges. Resling. [Hebrew]
 • Al-Atawneh, M & Ali, N. (2018). Islam in Israel: Muslim Communities in Non-Muslim States. Cambridge University Press.