דלג לתוכן המרכזי

ד”ר אשוש יובל

תחומי התמחות:

חקר הקיבוץ, שיטות מחקר איכותניות, זהויות חברתיות.

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לקרימינולוגיה, בחוג לסוציולוגיה ובחוג הרב תחומי

פרסומים:

  • Achouch, Y. (2022). The destiny of kibbutz industry in Israel: From family businesses to cash mergers. Journal of Co-operative Organizations and Management, 10, 31-40.
  • Achouch, Y. (2000). To Reconstruct Inequality: Remuneration for Work and Actors’ Strategies to Increase Income in the Kibbutz. Journal of Rural Cooperation,28(1), 3-18.
  • Achouch, Y. & Morvan, Y. (2012-2013). The Kibbutz and Development Towns in Israel—Zionist Utopias: Ideals Ensnared in a Tormented History [trans. Sharon Moren]. Justice spatiale | Spatial Justice5http://www.jssj.org.
  • Moskovich, Y. & Achouch, Y. (2017). Clan-Culture Attributes in a Privatized Kibbutz Industry: An Israeli Case Study. Comparative Sociology16, 213-247.
  • Moskovich, Y. & Achouch, Y. (2017). Family Home Culture and Management-Employee Relationships: Comparing Two Kibbutz Factories. Journal of Co‑operative Organization and Management,5, 95-107.