דלג לתוכן המרכזי

פרופ’ קשת יעל

תחומי התמחות:

סוציולוגיה של הרפואה, מחקר איכותני

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לסוציולוגיה ובחוג הרב תחומי

תחומי מחקר:

 • היבטים חברתיים ותרבותיים של הרפואה
 • טלרפואה
 • הססנות חיסונים
 • מתחים אתנו-לאומיים בארגוני בריאות
 • רפואה משלימה ומשולבת

פרסומים:

 • Ben-Arye, E., Zohar, S., Keshet, Y., Gressel, O., Samuels, N., Eden, A., Vagerdes, J., & Kassem, S. (2022). Sensing the lightness: A narrative analysis of an integrative medicine program for healthcare providers in the COVID-19 department. Supportive Care in Cancer, 30(2), 1419-1426.
 • Popper‐Giveon, A., & Keshet, Y. (2022). Vaccinated kindergartens: A community‐based bottom‐up initiative addressing vaccine hesitancy in Israel. Public Health Nursing, 39, 806-811.
 • Keshet, Y., & Popper-Giveon, A. (2022). What is more dangerous – the disease, the vaccine or the government? Using governmentality theory to understand vaccine hesitancy in times of Corona. Health, Risk and Society 24, (5-6), 208-224.
 • Popper-Giveon, A., & Keshet, Y. (2021). Workforce diversity in the context of violent conflict: Public hospitals in Israel. Human Service Organizations: Management, Leadership, & Governance, 45(1), 66-78.
 • Ben-Arye, E., Keshet, Y., Gressel, O., Tapiro, Y., Lavie, O., & Samuels, N. (2021). Being in touch: Narrative assessment of patients receiving online integrative oncology treatments during COVID-19. Supportive Care in Cancer, 29(8), 4819-4825.
 • Keshet, Y., & Popper-Giveon, A. (2021). “I took the trouble to make inquiries, so I refuse to accept your instructions”: Religious authority and vaccine hesitancy among ultra-orthodox Jewish mothers in Israel. Journal of Religion and Health, 60(3), 1992-2006.
 • Dan, A., Attias, A., Woitiz, R., Arnon, Z., Keshet, Y., Ben-Arye, E., & Schiff, E. (2021). Patterns of patient reluctance to receive complementary-medicine treatments in a hospital setting: A cross-sectional study. Complementary Therapies in Medicine, 58, 102694.
 • Popper-Giveon, A., & Keshet, Y. (2021). Non-Vaccination Stage Model (NVST): The decision-making process among Israeli ultra-orthodox Jewish parents. Health (London): An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine. Online first.
 • Raz, A., Keshet, Y., Popper-Giveon, A., & Karkabi, M. S. (2021). One size does not fit all: Lessons from Israel’s Covid-19 vaccination drive and hesitancy. Vaccine, 39(30), 4027.
 • Ben Arye, E., & Keshet, Y. (2021). From COVID-19 adversity comes opportunity: Teaching an online integrative medicine course. BMJ (British Mesical Journal) Supportive & Palliative Care. Online first.