דלג לתוכן המרכזי

ד”ר פלאח ג’נאן

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לניהול ובחוג לקרימינולוגיה

תחומי מחקר:

 • רצח נשים ערביות בישראל
 • מעמד האישה בקרב בני נוער בחברה הערבית בארץ
 • כשירות תרבותית ורב תרבותית
 • החברה הדרוזית במיוחד נשים.
 • תפקידי נשים במלחמה ושלום

פרסומים:

 • Falah Faraj, J.(2022). Pioneering Druze women school principals: Role model. Dapim 77, 29-48.(Hebrew). Mofet institute.
 • Falah-Faraj, J. (2021). The Role Women’s Groups and Associations in bringing two nations. together-Scientific research publishing.
 • Falah-Faraj, J. (2020). It Makes Me Laugh: “What Makes Elderly Arab Women of the Acre Elderly Club Laugh?. Journal of Service Science and Management, 13(02), 281.
 • Falah-Faraj, J. (2019). Intermarriage among Druze Men. Sociology Mind 9(4), 273-289.
 • Falah-Faraj, J. (2019). She Is My Manager: Druze Adolescence Attitudes toward Druze Women in Israel. Sociology Mind, 9(04), 290.
 • Falah-Faraj, J. (2019). The Value of Volunteering among Arab Students in the Hebrew Teacher Training Program – As a Factor of Adjustment & Contribution to the Arab Society. Open Journal of Social Sciences, 7(7), 421-426.
 • Maman, Y., Falah-Faraj, J., & Hijazi, I. (2019). To Believe in God and in Own Personal Competencies”: The Family Life of Arab Muslim Widowed Women in Israel. Open Journal of Social Sciences, 7(8), 37-48.
 • Maman, Y., Falah-Faraj, J., & Shlush-Levy, R. (2019). The Interview as a Reflective Tool in Preschool Female Teachers’ Work with Children from Different Cultures Significance of Communication and Acquiring Hebrew in Preschool. Creative Education, 10(4), 700-713. [Hebrew].
 • Maman, Y., Yaffi, Y., & Falah-Faraj, J. (2019). Students’ Violence against Teachers in the Arab Sector in Israel – A Case Study. Sociology Mind, 9(03), 207. [Hebrew] .