דלג לתוכן המרכזי

ד”ר לוי-בלייך מיכל

תחומי התמחות:

התמחות בניהול שרשרות אספקה ולוגיסטיקה, התמחות במערכות מידע בנושא תכנון ניתוח ועיצוב מערכות, התמכות במערכות מידע בנושא בינה עסקית

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג ניהול ולוגיסטיקה

תחומי מחקר:

  • השפעת טכנולוגיות בתחום מערכות המידע על שרשרות אספקה וחדשנות
  • השפעת עמידות ואינטגרציה בשרשרת האספקה על ביצועי מוצרים חדשים
  • חקר אירוע: הטמעת טכנולוגיה חדשה בארגונים והשפעתם על ביצועי הארגון

פרסומים:

  • Shteigman, A., Levi-Bliech, M., & Reshef, A. (2022). Guidance as A Key Factor for Quality Outcomes in Experiential Learning and Its Influence on Undergraduate Management Students throughout the Covid-19 Pandemic. International Journal of Higher Education11(5), 169-169.
  • Levi-Bliech, M., Pliskin, N., & Fink, L. (2020). Implementing a sales support app to complement face-to-face interaction: An empirical investigation of business value. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce30(3), 266-278.‏
  • Levi-Bliech, M., Kurtser, P., Pliskin, N., & Fink, L. (2019). Mobile apps and employee behavior: An empirical investigation of the implementation of a fleet-management app. International Journal of Information Management49, 355-365.‏
  • Levi-Bliech, M., Pliskin, N., & Fink, L. (2019, January). An empirical investigation of the organizational impacts of a sales support app. In 13th International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction 2019, IHCI 2019, 12th International Conference on Game and Entertainment Technologies 2019, GET 2019 and 13th International Conference on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2019, CGVCVIP 2019 (pp. 469-471). IADIS Press.‏
  • Levi-Bliech, M., Naveh, G., Pliskin, N., & Fink, L. (2018). Mobile technology and business process performance: The mediating role of collaborative supply–chain capabilities. Information Systems Management35(4), 308-329.‏
  • Levi-Bliech, M., Kurtser, P., Pliskin, N., & Fink, L. (2018). The effects of a fleet-management app on driver behavior. In 26th European Conference on Information Systems (ECIS2018), Portsmouth, UK, June 26-28, 2018.