דלג לתוכן המרכזי

ד”ר אייכל רון

תחומי התמחות:

מימון ותמחור נכסים, ניהול סיכונים, מאקרו כלכלה אמפירי, כלכלת ישראל ניהול וכלכלה התנהגותית 

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לניהול ובחוג ללוגיסטיקה

תחומי מחקר:

תמחור נכסים פיננסיים ואנומליות, והבנת הקשרים בינם לבין מחזורי העסקים. כלומר, בקו התפר שבין מיקרו כלכלה למאקרו כלכלה

 

פרסומים:

  • Qadan, M., Aharon, D. Y., & Eichel, R. (2022). Irregularities in Forward-Looking Volatility. The Quarterly Review of Economics and Finance, May 2022.
  •  Qadan, M., Aharon, D. Y., & Eichel, R. (2022). Seasonal and calendar effects and the price efficiency of cryptocurrencies. Finance Research Letters, 46.
  • Eichel, R. (2021). Momentum in real economy and industry stock returns. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 32, 100576.
  • Qadan, M. & Aharon D. Y. (2019). Seasonal Patterns in the Commodity Market for Precious Metals. Resources Policy, 63.