דלג לתוכן המרכזי

פרופ’ אוקסמן ויקטור

תחומי התמחות:

מתמטיקה וחינוך מתמטי

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לניהול ובחוג הרב תחומי

תחומי מחקר:

גאומטריה, גאומטריה דינמית, אי שוויונים גיאומטריים ,שימוש בתוכנות דינמיות בהוראת גיאומטריה, בניות גיאומטריות  מיוחדות והוראתן, בעיות אתגר להעשרה מתמטית (ובתחום הגיאומטריה בפרט).

פרסומים נבחרים:

 • Oxman, V. (2004). On the Existence of Triangle with Given Lengths of One Side and Two Adjacent Angle Bisectors. Forum Geometricorum, 4, 215-218.
 • Oxman, V. (2008). A purely geometric proof of the uniqueness of a triangle with prescribed angle bisectors. Forum Geometricorum, 8, 197-200.
 • Oxman, V. (2012). Two cevians Intersecting on an Angle Bisector. Mathematics Magazine, the Mathematical Association of America, 85(3), 213-215.
 • Stupel, M., Oxman, V., & Sigler, A. (2014). More on Geometrical Constructions of a Tangent to a Circle with a Straightedge Only. The Electronic Journal of Mathematics and Technology, 8(1), 17-30.
 • Oxman, V., Stupel, M., & Sigler, A. (2014). Geometric constructions for geometric optics using a straightedge only. Journal for Geometry and Graphics, 18(1), 73-79.
 • Oxman, V., Sigler, A & Stupel, M. (2014). Surprising Relations between the Areas of Triangles in the Configuration of Routh’s Theorem. Journal for Geometry and Graphics, 18(2), 197-201.
 • Stupel, M., Oxman, V., & Sigler, A. (2016). Dynamic investigation of triangles inscribed in a circle, which tend to an equilateral triangle. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 48(1), 149-161.
 • Oxman, V., Stupel, M., & Segal, R. (2016). On teaching extrema triangle problems using dynamic investigation. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 48(2), 603-616.
 • Oxman, V., Sigler, A., & Stupel, M. (2017).  On invariance of Brocard angles in interior and exterior Pappus triangles of any given triangle. Journal for Geometry and Graphics, 21(1), 61-70.
 • Libeskind, S., Stupel, M., & Oxman, V. (2017). The concept of invariance in school mathematics. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 49(1), 107-120.
 • Oxman, V., Sigler, A. & Stupel, M. (2018). The Properties of Special Points on the   Brocard Circle in a Triangle. Paper in L. Cocchiarella (Ed.), ICGG 2018—  Proceedings of the 18th International Conference on Geometry and Graphics, Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019, pp. 362–370.
 • Oxman, V., Stupel, M., & Jay.M Jahangiri (2018). Finding extrema without resorting to calculus. Cogent Education, 5:1, DOI: 10.1080/2331186X.2018.1551299