דלג לתוכן המרכזי

ד”ר יובל ארבל

תחומי התמחות:

כלכלה עירונית ונדל"ן, כלכלת בריאות

תפקיד במכללה:

ראש החוג לכלכלה, מרצה בחוג לניהול ובחוג לחשבונאות

תחומי מחקר:

 • הפרטת הדיור ציבורי בישראל
 • מדיניות ציבורית ואספקה יעילה של מוצרים ציבוריים
 • יעילות גביית תשלומי הארנונה בירושלים
 • צפיפות אוכלוסין והתפשטות מגפת הקורונה
 • תופעת ההשמנה בישראל ובעולם
 • תכנון עירוני

פרסומים:

 • Arbel, Y., Fialkoff, C. & Kerner, A. (2022). Is there an Endogeneity problem between Health and Apartment Value? The Impact of Obesity on Property Self-Evaluation. Journal of Housing and the Built Environment, 37, 807-822.
 • Arbel, Y., Fialkoff, C. Kerner, A., & Kerner, M. (2022). Does Population Density, Socio-Economic Ranking and Gini Index of Cities Influence Infection Rates from Coronavirus? Israel as a case Study The Annals of Regional Science, 68(1), 181-206
 • Arbel, Y., Arbel, Y., Kerner A. and Kerner M. (2022). Covid19 Vaccination: Accessibility or Literacy? Israel as a case Study. International Journal of Disaster Risk Reduction, 71, 1-9.
 • Arbel, Y., Fialkoff, C. & Kerner, A. (2022). Does COVID19 Infection Rate Change over Time and Space? Population Density and Socio-Economic Measures as Regressors. Cities, 120,1-8.
 • Arbel, Y., Arbel Y. Kerner, A., & Kerner, M. (2022) Is COVID-19 Herd Immunity Influenced by Population Densities of Cities?. Sustainability, 14(16), 1-17.
 • Arbel, Y., Arbel, Y., Kerner, A. & Kerner M. (2022) Do High-Rise Buildings Influence Melanoma? Tall Buildings as Positive Externalities. Cities, 104002.
 • Arbel, Y., Ben-Shahar, D., & Gabriel, S. (2014) Anchoring and Housing Choice: Results of A Natural Policy Experiment, Regional Science and Urban Economics, 49, 68-83.
 • Arbel, Y., Fialkoff, C. & Kerner, A. (2020). The Chicken and Egg Problem: Obesity and the Urban Monocentric Model. Journal of Real Estate Finance and Economics, 61, 576-606.
 • Arbel, Y., Ben-Shahar, D., & Gabriel, S. (2016) Are The Disabled Less Loss Averse? Evidence from A Natural Policy Experiment, Economic Inquiry, 54(2), 1291-1318.
 • Arbel, Y., Fialkoff, C., & Kerner, A. (2016) Does the First Impression Matter? Efficiency Testing of Tenure Choice Decision, Regional Science and Urban Economics, 60, 223-237.