דלג לתוכן המרכזי

ד”ר אוליצה נטלי

תפקיד במכללה:

מרצה מן החוץ בחוג לחינוך

פרסומים:

  • Ulitsa, N., Keller, H., & Otto, H. (2017). Training 3-Month-Old babies for the future: Reflections of   maternal beliefs in interactional practices in immigrants from FSU living in Israel. Journal of Cross-Cultural Psychology, 48(2), 135-155.
  • Ulitsa, N., Yona, L., & Roer-Strier D. (2018). Perceptions of Former Soviet Union “1.5 generation” immigrant parents about children at risk. Mifgash, 47,101-134. (Hebrew).
  •  Nesterko, Y., Ulitsa, N., Friedrich, M., & Glaesman, H. (2018).  Do they feel the same way? Health-related quality of life and satisfaction with life in Jewish Immigrants from the Former Soviet Union in Germany and Israel. Journal of Cross-Cultural Psychology, 49(4), 618-634.