דלג לתוכן המרכזי

גב’ גרינאוצקי קרן

תחומי התמחות:

התנהגות ארגונית

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לניהול

תחומי מחקר:

תת ביצועים וסינדרום המתחזה

פרסומים:

  • Steinberger P, Eshet Y, Grinautsky K. (2021). No Anxious Student is Left Behind: Statistics Anxiety, Personality Traits, and Academic Dishonesty-Lessons from COVID-19. Sustainability, 13(9), 4762.
  • Eshet, Y., Steinberger, P., & Grinautsky, K. (2021). Relationship between Statistics Anxiety and Academic Dishonesty: A Comparison between Learning Environments in Social Sciences. Sustainability, 13(3), 1564.
  • Peled, Y., Eshet, Y., Barczyk, C., & Grinautsky, K. (2019). Predictors of academic dishonesty among undergraduate students in online and face-to-face courses. Computers & Education, 131, 49-59.
  • Eshet, Y., Grinautsky, K., Peled, Y., & Barczyk, C. (2014). No More Excuses-Personality Traits and Academic Dishonesty in Online Courses. Journal of Statistical Science and Application, 2, 111-118.
  • Eshet, Y., Peled, Y., Grinautsky, K., & Barczyk, C. (2013). Can you explain this? Personality and willingness to commit various acts of academic misconduct. Journal of Communication and Computer, 10, 1042-1046.
  • Peled, Y., Eshet, Y. & Grinautsky, K. (2013). Perceptions Regarding the Serious of Academic Dishonesty amongst Student- A comparison between Face-to Face and Online Courses. Proceeding of the Chais Conference on Instructional Technologies research, 69-74.
  • Eshet, Y., Peled, Y., Barczyk, C., & Grinautsky, K. (2013). I did not know its prohibited – Academic dishonesty in online courses. Journal of Communication and Computer, 5, 661-667.
  • Eshet Y., Peled Y., & Grinautsky, K. (2013). What have you got to say for yourself? Academic dishonesty in online courses. International Journal of Information Technology & Computer Science, 9, 28-34.
  • Peled, Y., Barczyk, C., Eshet, Y. & Grinautsky, K. (2012). Learning Motivation and Student Academic Dishonesty – A Comparison between Face-To-Face and Online Courses. In Maddux, C.D. & Gibson, D. (Eds.), Research Highlights in Technology and Teacher Education 2012.