דלג לתוכן המרכזי

ד”ר שריד מרים

תחומי התמחות:

לקויי למידה בהשכלה הגבוהה, היבטים לימודיים תפקודיים ומוטיבציוניים בלמידה של סטודנטים לקויי למידה בהשכלה הגבוהה

תפקיד במכללה:

ראשת החוג לחינוך והחוג לחינוך וליקויי למידה, מרצה בחוג לחינוך, בתכנית לתואר שני בניהול מערכות חינוך ובתכנית לתואר שני באוריינות וחדשנות בחינוך

תחומי מחקר:

  • הסתגלות סטודנטים לקויי למידה ללימודים אקדמיים
  • מסוגלות עצמית ללימודים בקרב סטודנטים
  • אוריינות סטטיסטית של סטודנטים

פרסומים:

  • Sarid, M., Vaknin-Nusbaum, V., Abbas, R., & Dardick, W. (2022). Predictors of statistical literacy by reading skills among  bilingual College Students compared with monolingual students.  Journal of bilingual education and bilingualism.
  • Sarid, M., Peled, Y. & Vaknin-Nusbaum, V. (2021). The relationship between second language college students’ perceptions of online feedback on draft-writing and academic procrastination. Reading and Writing, 34(5), 1247-1271.
  • Vaknin-Nusbaum, V. & Sarid, M. (2021). The Role of Morphological Awareness in the Development of Reading Comprehension in Hebrew-Speaking Second-Graders Reading and Writing34(10), 2645-2671.
  • Lipka, O., & Sarid, M. (2021). Adjustment of Israeli undergraduate students during COVID-19 to post-secondary institutions: A mixed-methods examination. International Journal of Inclusive Education. 1-20.
  • Sarid , M., Meltzer, Y. & Raveh, M. (2020). Academic Achievements of College Graduates with Learning Disabilities vis-a-vis Admission Criteria and Academic Support. Journal of Learning Disabilities. 0022219419884064.
  • Lipka, O., Sarid, M.,  Aharoni, I., Bufman, A., Hagag, A.A. & Peretz, H. (2020). Adjustment to higher education: A comparison of students with and without disabilities. Frontiers in Psychology, 11, 1-11.
  • Vaknin, V., Sarid, M., Raveh, M., & Nevo, E. (2016). The Contribution of Morphological Awareness to Reading Comprehension in Early Stages of Reading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal,29(9),1915-1934.