דלג לתוכן המרכזי

ד”ר קלמר ענת

תחומי התמחות:

משחוק וחדשנות בחינוך שילוב כלים דיגיטליים בהוראה ולמידה של מתמטיקה, בהתייחסות להיבטים פסיכולוגיים של הוראה ולמידה

תפקיד במכללה:

ראשת אשכול משחוק וחדשנות בחינוך בחוג לחינוך, מרצה בחוג לחינוך ולקויות למידה ובתואר שני באוריינות וחדשנות בחינוך

תחומי מחקר:

 • שינויים בגישה של מורים למתמטיקה כלפי שילוב כלים דיגיטליים בהוראה ולמידה.
 • שינויים בידע ובהבנה של מושגים מתמטיים תוך יצירת מודלים המשלבים כלים דיגיטליים ואמצעי המחשה פיזיים

פרסומים:

 • Klemer, A., & Keisar, E. (2021). Changes in math students’ knowledge while creating a MOOC course on ratio and proportion. Research and Study in Mathematics Education, 8, 52-62. (Hebrew).
 • Klemer, A., & Rapoport, S. (2020). Origami and GeoGebra activities contribute to geometric thinking in second graders. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(11). em1984.
 • Klemer, A. Rapoport, S., & Lev, Z, H. (2020). Building a computerised dynamic representation as an instrument for mathematical explanation of division of fractions. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 51(2), 247-264.
 • Klemer, A. & Lev, Z, H. (2019). Children explain the distribution of fractions using representations in Excel. Research and Study in Mathematics Education, 7, 34-49.
 • Klemer, A. Rapoport, S., & Lev, Z, H. (2019). The missing link in teachers’ knowledge about common fractions division. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 50(8), 1256-1272.
 • Klemer, A. & Tal, I. (2019). The accessibility of a research problem using GeoGebra. Strong Number 2000 (Mispar Hazak 2000), 28, 54-61. (Hebrew).
 • Klemer, A., Rapoport, S., & Keisar, E. (2019). Development of Math Trainee Teachers’ Knowledge while Creating a MOOC. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 51(6), 939-953. Taylor & Francis.
 • Peled, I. & Klemer, A. (2018). Teachers’ knowledge and flexibility: Understanding the roles of didactical models and word problems in teaching integer operations. In: L. Bofferding, & N. M. Wessman-Enzinger (Eds). Exploring the integer addition and subtraction landscape – Perspectives on integer thinking. (pp. 277-288). Springer.
 • Klemer, A. & Lev, Z, H. (2018). Teacher knowledge and expression in teaching fractions. Strong Number 2000 (Mispar Hazak 2000), 29, 8-27. (Hebrew).
 • Klemer, A., Tal. I. (2017). Understanding the calculation of a triangular area: Three types of learning activities in combination with physical and computerized objects to construct geometrical insight, Mispar Hazak, 54-59. (Hebrew).