דלג לתוכן המרכזי

פרופ’ פלד יהודה

תחומי התמחות:

טכנולוגיה בהוראה ובלמידה עם דגש על סביבות הוראה מתוקשבות

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לחינוך, בחוג לקרימינולוגיה, בחוג הרב תחומי ובתכנית לתואר שני בניהול במערכות חינוך.

תחומי מחקר:

 • השפעות השימוש בסלולר על ילדים ובני נוער
 • אלימות ובריונות ברשת
 • שימוש ברשתות חברתיות לצורכי ניהול בית הספר

פרסומים:

 • Peled, Y., Blau, I., & Grinberg, R. (2022). Crosschecking teachers’ perspectives on learning in a one-to-one environment with their actual classroom behavior – a longitudinal study. Education and Information Technologies, 7, 4841–4864.
 • n-Halevi, M., Tutian, R., & Peled, Y. (2022). What do parents really know about their child’s online behaviour? Discrepancies between parents and their children in Israel. Journal of Children and Media. 16.
 • Sarid, M., Peled, Y. & Vaknin-Nusbaum, V. (2021). The relationship between second language college students’ perceptions of online feedback on draft-writing and academic procrastination. Reading and Writing, 34, 1247–1271.
 • Peled, Y., Kurtz, G., & Avidov-Unger, O. (2021). Pathways to a knowledge society: A proposal for a hierarchical model for measuring digital literacy among Israeli pre-service teachers. Electronic Journal of e-Learning, 19(3), 118-132.
 • Peled, Y. & Perzon, S. (2021). Systemic model for technology integration in teaching. Education and Information Technologies.
 • Peled, Y. (2020). Pre-service teacher’s self-perception of digital literacy: The case of Israel. Education and Information Technologies, 1-18.
 • Seroussi, D. E., Sharon, R., & Peled, Y. (2019). Reflections on peer feedback in disciplinary courses as a tool in pre-service teacher training. Cambridge Journal of Education, 49(5). 655-671.
 • Peled, Y. (2019). Cyberbullying and its influence on academic, social, and emotional development of undergraduate students. Heliyon 5(3). E01393.
 • Peled, Y., Pundak, D., & Weiser-Biton, R. (2019). From a passive information consumer to a critically thinking learner. Technology, Pedagogy and Education, 1-16.
 • Peled, Y., Medvin, B. M., Pieterse, E. &, Domanski, L. (2019). Normative beliefs about cyberbullying: comparisons of Israeli and U.S. youth. Heliyon, 5(12).