דלג לתוכן המרכזי

ד”ר נבו עינת

תחומי התמחות:

התפתחות שפה, קידום יכולות שפתיות במערכות החינוכיות, לקויות שפה, ניצני אוריינות, רכישת והתפתחות יכולות קריאה, מוטיבציה לקריאה, זיכרון עבודה

תפקיד במכללה:

ראשת החוג לחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי, מרצה בחוג לחינוך ובתכנית לתואר שני באוריינות וחדשנות בחינוך

פרסומים:

  • Nevo, E., & Breznitz, Z. (2011). Assessment of working memory components at 6 years of age as predictors of reading achievements a year later.Journal of experimental child psychology, 109, 73-90.
  • Nevo, E., & Breznitz, Z. (2013). Effects of working memory and reading acceleration training on improving working memory abilities and reading skills among third graders. Child Neuropsychology, 20, 752-765.
  • Nevo, E., & Bar Kochva, I. (2015). The relations between early working memory abilities and later developing reading skills: A longitudinal study from kindergarten to fifth grade. Mind, Brain and Education, 9, 154-163.
  • Nevo, E., Brande, S., & Shaul, S. (2015). The effects of two different reading acceleration training programs on improving reading skills of second graders. Reading Psychology, 37, 533-546.
  • Vaknin-Nusbaum, V., Sarid, M., Raveh, M., & Nevo, E. (2016). The contribution of morphological awareness to reading comprehension in early stages of reading. Reading and Writing, 1-20.
  • Nevo, E., & Vaknin-Nusbaum, V.  (2018). Enhancing language and print concepts    skills by using storybook reading in kindergarten. Journal of Early Childhood Literacy18(4), 545-569. DOI: 10.1177/1468798417694482.
  • Vaknin-Nusbaum, V., Nevo, E., Brande, S. & Gambrell, L. (2018). Developmental aspects of reading motivation and reading achievement among second grade low achievers and typical readers. Journal of Research in Reading41(3), 438-45. DOI: 10.1111/1467-9817.12117.
  • Vaknin-Nusbaum, V., & Nevo, E. (2018). Joint reading of informational science text versus narrative stories: How does each affect language and literacy abilities among kindergarteners? Reading Psychology39(8), 787-819. DOI: 10.1080/02702711.2018.1547343
  • Nevo, E., Vaknin-Nusbaum, V. & Gambrell, L. (2019). Reading motivation in kindergarteners and 1st-Graders. Journal of Research in Childhood Education33(4), 610-622, DOI: 10.1080/02568543.2019.1647316
  • Nevo, E., & Vaknin-Nusbaum, V. (2019). Enhancing motivation to read and reading abilities using motivational reading activities among first graders. Educational Psychology. DOI: 10.1080/01443410.2019.1635680