דלג לתוכן המרכזי

ד”ר מרדלר מוטי

תפקיד במכללה:

מרצה בתכנית לתואר שני בניהול מערכות חינוך, מרצה בחוג לחינוך ובחוג לניהול

פרסומים:

  • Waks, S., & Merdler, M. (2003). Creative Thinking of Practical Engineering Students, During a Design Project.Research in Science & Technological Education, 21(1), 99-119.
  • Waks, S., & Merdler, M. (2004). Assessing Creativity Aspects in Engineering Students’ Project Work. INEER 2003 special volume,21-24.
  • Waks, S., & Merdler, M. (2005). Disciplinary and Interdisciplinary Knowledge, as Creativity Factor in Engineering Projects Design. EISTA conference- Orlando 2004, 159-167.
  • Merdler, M. (2012). Information Characteristics Perceptions and Information Source Preferences in Learning among Jewish and Arab Students in Israel. Proceedings: ICERI2012 – 5th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, Spain.
  • Merdler, M. & Peled, Y. (2016).Tendencies and Preferences of Choosing Information Sources in Academic Learning: A Case of Native Hebrew and Native Arabic Speakers in Israel. Journal of Educational and Social Research.6(1), 39-46.

  • מרדלר, מ. (2013). תפיסת מאפייני מידע והעדפה של שימוש במקורות מידע בלמידה בקרב סטודנטים יהודים וערבים בישראל. כנס צ’ייס 2013 (19-20 פברואר).
  • מרדלר, מ. (2016). העדפות בבחירת מקורות מידע בלמידה אקדמית: הבדלים בין דוברי עברית ודוברי ערבית. כנס צ’ייס  2016  ( 17-16 פברואר)