דלג לתוכן המרכזי

ד”ר הרשקוביץ אריה

תחומי התמחות:

עיצוב מדיניות ומנהל ציבורי במערכות אורבניות ומערכות חינוכיות, בהקשר של השימוש בטכנולוגיית מידע (ICT)

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לניהול ובחוג לחינוך

תחומי מחקר:

  • שימוש מוסרי (ethical) בטכנולוגיית מידע והנגשה של שירותים דיגיטליים, בהקשר המרחבי ובמערכת החינוך.

פרסומים:

  • Manor, S., & Herscovici, A. (2021). “For us, Alibaba was just a story”: Despite the power of habit older people are gradually adopting the digital discourse. International Journal of Ageing and Later Life, 15(1). Pp.103-126.
  •  Manor, S., & Herscovici, A. (2021). Digital Ageism: A New Kind of Discrimination. Human Behavior and Emerging Technologies, First published: 18 October 2021,
  • Herscovici, A., & Manor, S. (2021). Living in the Digital Periphery – Old People in Rural Israel Talk About Information Technology. Rural Sociology, First published: 18 October 2021.
  • Herscovici, A. (2019). Lean Thinking as a Set of Guidelines for Smart Cities. The International Journal of the Constructed Environment, 10(1), 11-18.
  • Herscovici, A. (2018). New development: Lean Thinking in smart cities. Public Money & Management, Volume 38, Issue 4.
  • Hershcovich, A. (2010). Ideological Shifts and Doctrine Change in National-Level Planning in Israel. Town Planning Review, 81(3), centenary issue, 261-281.
  • Hershcovich, A. (2006). From the Sharon Plan to TAMA/35 – The Ideology of Three Israeli National Plans. Horizons in Geography, 67, 31-40 (Hebrew. Refereed).