דלג לתוכן המרכזי

פרופ’ טאהא היתאם

תחומי התמחות:

פסיכולוגיה של הקריאה ועיבוד שפה דבורה וכתובה בקרב ילדים ומתבגרים עם התפתחות טיפוסית ולא טיפוסית עם דגש על חקר התהליכים בשפה ובאורתוגרפיה הערבית

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לחינוך, בחוג לחינוך ולקויות למידה ובתכנית לתואר שני לאוריינות וחדשנות בחינוך

תחומי מחקר:

 • אקטיבציה סמנטית וזיהוי מלים, למידה סטטיסטית ורכישת רגולריות אורתוגרפית ושפה כתובה
 • למידה אורתוגרפית והתפתחות ייצוגים אורתוגרפיים
 • התפתחות מיומנות האיות בקרב ילדים עם התפתחות טיפוסית ולא טיפוסית
 • חקר תהליכים בסיסיים בקריאה

פרסומים:

 • Taha, H., Sawaed, S., & Jabareen-Taha, S. (2022). Are Reading Difficulties Associated With Poor Verbal Learning Skills? Evidence From the Fast-Mapping Paradigm. Theory and Practice in Language Studies12(3), 431-436.‏
 • Thomure, H. T., Brown, G., Speaker, R., Taha, H., Tamim, R., & O’Neill, N. (2022). Arabic Reading Fluency Rates: An Exploratory Study. Gulf Education and Social Policy Review (GESPR), 1-24.‏
 • Taha, H. (2022). How can orthographic representations in Arabic contribute to phoneme awareness development?”. Journal of Psycholinguistic Research, 1-29.‏
 • Taha, H. (2021). How semantic knowledge enhances word recognition? New evidence from struggling readers performances. Applied Neuropsychology: Child.
 • Taha, H. & Taha, H. (2020). Morpho-orthographic preferences among typical and poor native Arab readers. Writing Systems Research.
 • Taha, H. & Asos-abu Riziq, F. (2020). Not completed but still identified: orthographic closure and word recognition among poor and typical native Arab readers. Cognitive Processing.
 • Taha, H. & Khalil, M. (2019). Verbal and visual memory performances of children with moderate-into-severe asthma. Polish Psychological Bulletin.
 • Taha, H. (2019). The role of semantic activation during word recognition in Arabic. Cognitive Processing.
 • Eviatar, Z., Schwartz, M., & Taha, H. (2018). Metalinguistic Awareness and Literacy among Semitic-bilingual Learners: A Cross-Language Perspective. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal. Taha, H. & Khateeb, H. (2018). Statistical Learning and Orthographic Preferences among Kindergarten and First Native Arab Graders. Writing Systems Research.