דלג לתוכן המרכזי

פרופ’ נוימן ארי

תחומי התמחות:

עתידנות בחינוך, חינוך ביתי, חינוך אלטרנטיבי והערכת פרוייקטים ותכניות

תפקיד במכללה:

ראש החוג בתכנית לתואר שני בניהול במערכות חינוך, מרצה בחוג לחינוך ובתכנית לתואר שני באוריינות וחדשנות בחינוך

תחומי מחקר:

 • עתידנות בחינוך
 • חינוך ביתי
 • הערכת פרוייקטים

פרסומים:

 • Neuman, A., & Guterman, O. (2022). “Education is like…”: Home-schooled teenagers’ metaphors for learning, home schooling and school education. Educational Studies48(5), 676-691.‏
 • Neuman, A., & Guterman, O. (2022) Not all paths lead to success: learning strategies and achievement among undergraduate students. Journal of Further and Higher Education, 46(1), 115-127.
 • Neuman, A. & Guterman, O. (2021). Different solutions to similar problems – Parents’ reasons for choosing to homeschool and social criticism of the education system. International Journal of Qualitative Studies in Education 31(1), 37-54.
 • Guterman, O. & Neuman, A. (2021). Emotion, behaviour, and the structuring of home-education in Israel: The role of routine. Australian Educational Researcher48(1), 67-83.‏
 • Guterman, O., & Neuman, A. (2020). Parental attachment and emotional and behavioral problems of Israeli school-goers and homeschoolers. School Psychology, 35(1), 41-50. (previously entitled School Psychology Quarterly).
 • Neuman, A. (2020). Ask the young: What homeschooled adolescents think about homeschooling. Journal of Research in Childhood Education, 34(4), 566-582.
 • Neuman, A. (2019). When I was at school–differences in stories about school told by parents of home-schooled and regular-schooled children. Educational Studies 45(3), 357-371.
 • Neuman, A. & Guterman, O. (2019). How I started home schooling: Founding stories of mothers who home-school their children. Research Papers in Education 34(2), 192-207.
 • Neuman, A. (2019). The Meaning of Learning: Homeschooled Compared with Schooled Children. Educational Studies46(6), 760-772.
 • Neuman, A. (2018). Criticism and Education: Dissatisfaction of Parents Who Homeschool and Those Who Send Their Children to School with the Education System. Educational Studies 45(6), 726-741.