דלג לתוכן המרכזי

פרופ’ ראובן יעקב

תחומי התמחות:

התמכרויות, טיפול קליני, ילדים ונוער בסיכון, עברייני מין, תקון

תפקיד במכללה:

ראש החוג לקרימינולוגיה, ראש המרכז לחקר ילדים, נוער וצעירים בסיכון.

פרופיל אקדמי:

קרימינולוג קליני, מטפל בשיטת ה- CBT, מתמחה בעבודה עם נוער וצעירים בסיכון, מנהל מספר מחקרים בתחום הטיפול בנוער וצעירים בסיכון ובתחום ההתמכרויות. ד”ר ראובן היה בעברו הממונה על מעונות חסות הנוער ובעשור האחרון הוא מנהל לצד העשייה האקדמית תכנית הכשרה מעשית לעבודה עם נוער בסיכון.

פרסומים:

  • ראובן , י’ ותורג’מן, ח’ (התקבל לפרסום). גורמי סיכון בקרב מתבגרים פוגעים מינית ומתבגרים עוברי חוק במוסדות תקון לנוער: מבט השוואתי. בתוך: מ’, שחורי, י’, אבולעפיה ול’, צבי (עורכות). עבריינות מין: מגמות עכשוויות בחקיקה, באכיפה , בהערכה ובטיפול.
  • ראובן , י’ ותורג’מן, ח’ (2018) צעירים בישראל על רצף הסיכון. בתוך: ח’, בוני נוח (עורכת). בוגרים צעירים בישראל. תרומה שווה.
  • ראובן, י’ (2015) טיפול מוסדי כופה במתבגרים עוברי חוק ובמצבי סטייה חברתית. בתוך : א’ תימור, ס’ בן ברוך וא’ אלישע: (עורכים) .נוער בבלגן – קטינים עוברי חוק בישראל : דרכי מניעה, אכיפה ושיקום. הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים. (עמ’ 102-125).
  • ראובן , י’ ולינקובסקי , א’ (2015) הבניית תפיסת ההתערבות של השרות לשיקום נוער בתהליך של למידה מהצלחות- מחקר מעצב בתוך: א’ תימור , ס’ , בן ברוך וא’ אלישע : (עורכים) .נוער בבלגן – קטינים עוברי חוק בישראל : דרכי מניעה, אכיפה ושיקום. הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים. (עמ’ 125-152). סדר הכותבים לפי תרומתם
  • למאמר

  • Reuven, Y. (2018). Organizational Climate in Juvenile Correctional Institutions in Israel: A Study on Violence by Educational Instructors towards Inmates during Discipline Encounters. International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS). Vol. 13 (1): 77–97.  DOI: 10.5281/zenodo.1403393.
  • Reuven, Y.& Ben-David, S (2017). Ethnicity, Gender Differences and Authority-Exercising Styles in Juvenile Correctional Institutions. Journal of Education & Social Policy. Vol. 4, No. 2. Order ofauthors based on contributions.
  • Levy, I., & Reuven, Y. (2017). Predicting punitive discipline techniques among instructors working with juvenile inmates: Instructors’ ethnicity, religiosity and belief in a just world. Child & Youth Care Forum. doi: 10.1007/s10566-017-9393-2. Equal contribution.
  • Levy, I., & Reuven, Y. (2016). Educational instructors’ attitudes toward juvenile inmates: The effect of inmate’s role in criminal event and instructors’ belief in a just world.International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology. 1-18. Equal contribution