דלג לתוכן המרכזי

פרופ’ גייגר ברנדה

תחומי התמחות:

זכויות ילדים, אלימות נגד נשים וילדים ואסטרטגיות של התנגדות, תפיסת מהגרים ומיעוטים אתניים של אפליה ושילוב רב-תרבותי

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לקרימינולוגיה ובתואר שני בקרימינולוגיה

תחומי מחקר:

 • התעללות רגשית של מורים בילדים.
 • נשים ערביות מושתקות מעבר לשיגעון.
 • מניעת התעללות מינית בילדים על בסיס נקודת המבט של עברייני מין בשיקום בכלא בישראל.
 • שחיקת גיוון תרבותי בקרב מורים מנקודת מבטם של ילדים בכיתה ו’ על חוסר סובלנות של מורים למגוון תרבותי ומהגרים.
 • ההתנגדות של גברים אתיופים להרס תרבותם.

פרסומים:

 • Geiger, B., (2022). On Becoming Israeli out of French ethnic bubbles. Contemporay Jewry 1-18.
 • Geiger, B., & Fischer, M. (2021). One-time spinners and spin-thrill seekers in sex offenses against minors: is situational prevention possible?. Journal of child sexual abuse30(5), 597-615.‏
 • Geiger, B., & Fischer, M. (2018). What works in Israeli prison-based sex offender rehabilitation programs: Program participants’ perspective. International journal of offender therapy and comparative criminology62(9), 2601-2623.‏
 • Geiger, B. (2017). Sixth graders in Israel recount their experience of verbal abuse by teachers in the classroom. Child abuse and Neglect, 63, 95-105.
 • Geiger, B., & Fischer, M. (2017). Incarcerated sex offenders in rehabilitation account for their offending. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling14(1), 43-59.‏
 • Geiger, B. (2013). Ethiopian males account for the double acts of murder and suicide committed by males in Ethiopian families post migration to Israel. International Criminal Justice Review, 23(3),233-251
 • Geiger, B. (2011). Separate but Equals Teachers’ Racial, Ethnic and Cultural Intolerance as Experienced in 6th Grade Israeli Classrooms. Psychological Studies, 57(1), 75-85.
 • Fischer, M., & Geiger, B. (2011). What Works: A Bottom-up perspective of female drug court participants. Journal of Human Behavior and the Social Environment, 21, 752-765
 • Geiger, B. (2010). Empowerment and resilient self-efficacy perception of Mizrahi street prostitutes, [Electronic version]. Journal International De Victimologie JIDV, 21, 7(3).
 • Geiger, B., Fischer, M., & Eshet, Y. (2009). Unwanted sexual activities among high-school students: Are males also victims? [Electronic version], Journal International De Victimologie, JIDV, 17.