דלג לתוכן המרכזי

ד”ר תורג’מן חגית

תחומי התמחות:

הגירה ופשיעה, הטיות במשפט הפלילי, הערכת תוכניות התערבות, ילדים, נוער וצעירים בסיכון, קריירות עברייניות

תפקיד במכללה:

ראש החוג לסוציולוגיה | ראשת התוכנית לתואר שני בקרימינולוגיה

תפקידים במכללה:

ראש החוג לקרימינולוגיה .B.A./M.A | ראש החוג לסוציולוגיה

פרופיל אקדמי:

ד”ר חגית תורג’מן, חוקרת פעילה בתחום של ילדים ונוער בסיכון. בשנים האחרונות בחנה לעומק ממספר זוויות את תהליך ההתפתחות של קריירות עברייניות דרך התבוננות מעמיקה במאפייני הסיכון והחוסן של ילדים ונוער בסיכון ובמעבר מגיל ההתבגרות לבגרות הצעירה המסמן את השינוי מעבריינות נוער לפשיעה בקרב בוגרים. ד”ר תורג’מן עומדת בראש המרכז לחקר ילדים, נוער וצעירים בסיכון אשר הוביל העשור האחרון מספר מחקרי הערכה גדולים לטיפול במצבי סיכון ומניעת פשיעה.

מאמרים נבחרים:

  • ראובן , י’ ותורג’מן, ח’ (התקבל לפרסום). גורמי סיכון בקרב מתבגרים פוגעים מינית ומתבגרים עוברי חוק במוסדות תקון לנוער: מבט השוואתי. בתוך: מ’, שחורי, י’, אבולעפיה ול’, צבי (עורכות). עבריינות מין: מגמות עכשוויות בחקיקה, באכיפה , בהערכה ובטיפול.
  • ראובן , י’ ותורג’מן, ח’ (2018) צעירים בישראל על רצף הסיכון. בתוך: ח’, בוני נוח (עורכת). בוגרים צעירים בישראל. תרומה שווה.
  • תורג’מן, ח’  וראובן י’  (2018) הערכת תהליכי התערבות לצמצום היקפי וחומרת מצבי ההזנחה של ילדים במשפחותיהם. דוח ביניים מספר 3 . קרן ילדים ונוער בסיכון. ביטוח לאומי.
  • תורג’מן, ח’  וראובן י’  (2018) מיפויי מאפייני סיכון של בני נוער ממוצא אתיופי ומשפחותיהם. ( דו”ח מסכם). קרן ילדים ונוער בסיכון. ביטוח לאומי.
  • תורג’מן, ח’ ופישמן ג’ (2017). הגירה ועבריינות בקרב מתבגרים – בין מיתוס למציאות. קרימינולוגיה ישראלית.

  • Gazal-Ayal, O., Turjeman, H. &Fishman, G. (2013). Do sentencing guidelines increase prosecutorial power? An ampirical study. Law and Contemporary Problems, 76, 1, 131-160.
  • Turjeman, H., Mesch G., & Fishman, G. (2008). Social identity, identity Change and delinquent behavior. International Journal of Comparative Sociology,49, 111-126.