דלג לתוכן המרכזי
פרופ’ צור יוסף

פרופ’ צור יוסף

תחומי התמחות:

חשבונאות פיננסית וניהולית, אי שוויון בחלוקת העושר: התפתחותו והקשר בינו לבין מפותחות כלכלית, רגולציה של שוק רואי החשבון.

תפקיד במכללה:

מרצה מן החוץ בחוג לחשבונאות

תחומי מחקר:

 • רגולציה ושוק ההון
 • קבלת החלטות תחת אי וודאות
 • אי שוויון בחלוקת העושר: השפעתו על רווחיות הבנקים, והקשר לרמת ההתפתחות הכלכלית.

פרסומים:

 •  B. Barlev and J. Tzur, “A General Model for Cost Estimation in an Exchange”, Sage Open, January-March 2014: 1-13,
 • S. Nitzan, U. Procaccia and J. Tzur, “Rising and Changing Professional Knowledge as Barriers to Entry”, Journal of Theoretical Accounting Research 10(2) 2015, pp. 25-42. 
 •  J. Tzur and A. Jacobi, “Decision Making under Uncertainty and the Two-Envelope Paradox”, Journal of Theoretical Accounting Research 13(2) 2018, pp. 88-108. 
 • Sapir B, D. Weinstein and J. Tzur, “The Link Between CEO Compensation and Firm Performance “, The Accountant- Journal of the Institute of Certified Public Accountants in Israel, September 2018, pp.66-73. (In Hebrew).
 • Yevgeny Mugerman, Joseph Tzur and Arie Jacobi, “Mortgage Loans and Bank Risk Taking: Finding the Risk ‘Sweet Spot’”, Quarterly Journal of Finance, Vol. 8, No. 4 (2018).
 • J. Tzur and A. Jacobi,” Wealth Inequality and Bank Failure: A Cross-Country Simulation Analysis”, Journal International Financial Markets Institutions and Money (2019), 60: 193-210.
 • Jacobi, A. & Tzur, J. (2019). Optimal screening capacity and perceived risk of mortgage banks across countries. Emerging Markets Review41, 100654.
 • Jacobi, A. & Tzur, J. (2021) Wealth Distribution and Probability of Bank Failure across Countries, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money.
 • Jacobi, A., & Tzur, J. (2021). Wealth Distribution across Countries: Quality of Weibull, Dagum and Burr XII in Estimating Wealth over Time. Finance Research Letters, 102023.
 • Aharon DY, Jacobi A, Cohen E, Tzur J, Qadan M (2021) COVID-19, government measures and hospitality industry performance. PLoS ONE 16(8): e0255819