דלג לתוכן המרכזי
ד”ר שחור טל

ד”ר שחור טל

תפקיד במכללה:

מרצה בחוג לניהול ובחוג ללוגיסטיקה

תחומי מחקר:

  • כלכלת ישראל: תקציבי רשויות מקומיות, גרעון הממשלה וכלכלת בחירות.
  • המבחנים הפסיכומטריים ותפקידם בתהליך הקבלה ללימודים אקדמאים
  • השפעת ההשכלה על ההכנסה

פרסומים:

  • Shahor, T., Voda, T., Blenco, T., Shahvit, L., Kovalski-Levi, M., Dahrough, K. (2022). Is the Israeli consumer more rational than the American consumer – tested using the Zero Price. Israel Affair, 28(5), 788 – 805.
  • Tal Shahor, Javier Simonovich & Moshe Sharabi (2021). Wage Gap between Men and Women in Israel, Israel Affairs, 27(5), 950-968.
  • Tal Shahor, Javier Simonovich & Moshe Sharabi (2020) Changes in land use in Jewish and Arab municipalities, 2003-13, Israel Affairs26(5), 666-677.
  •  Shahor, T. (2018). The Impact of Public Debt on Economic Growth in the Israeli Economy. Israel affairs, 24(2), 254-264.
  • Shahor, T. (2017). The Effect of Education Level on Wages in Israel. Israel affairs, 24(1), 99-107.
  • Amdor, L., Shahor, T.& Ben shahar, M. (2016). The Organization of Agricultural Operations in Israel – Characteristics, Success Factors, and Future Challenges. Horizons in Geography, 90, 130-146. (Hebrew).
  • Shahor, T., & Drori, D. (2015). The Impact of Government Intervention on Agricultural Industry: A Case Study in the Raw Milk Industry in Israel. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 15(2), 355-362.
  • Shahor,T. (2013). Election Year Economics and political budget-cycle in Israel – Myth or Reality. Israel affairs, 19(4), 713-730.
  • Shahor, T. (2013). The Ministry of the Interior’s Balance Grant – How it is allocate to the various sectors in Israel. Economic Quarterly 1,2,3,4, 153-176. (Hebrew).
  • Ben David, N., & Shahor, T. (2012). Would an Increase in the Psychometric Entrance Threshold Score Improve Success in the Social Sciences at the B.A. Level? Economic Quarterly 1,2, 51-77. (Hebrew).