דלג לתוכן המרכזי
ד”ר דגני-דיניסמן אורית

ד”ר דגני-דיניסמן אורית

תחומי התמחות:

יזמות וחדשנות בחינוך, חינוך בלתי פורמלי - חברתי קהילתי, מנהל ומדיניות ציבורית בשלטון האזורי והמקומי במרחב בכפרי, יעוץ ארגוני, פיתוח והכשרת מנהיגות וצוותי הנהלה, תכנון אסטרטגי וקידום עסקים קטנים ובינוניים 

תפקיד במכללה:

מרצה מן החוץ בחוג לחינוך

תחומי מחקר:

  • מנהל ושלטון אזורי ומקומי במרחב הכפרי בישראל
  • הערכת תכניות לקידום עסקים קטנים ובינוניים

פרסומים:

  • שוורץ, מ. , דגני דיניסמן, א. ווובר, א. (2020). האם תיתכן אידיאולוגיה קיבוצית במאה ה- 21?, בתוך: א. בן רפאל וא. שמר (עורכים), קיבוץ 2020 (עמ’ 253-287). יד טבנקין. המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי, אוניברסיטת חיפה.
  • דגני דיניסמן, א. (2020). אתגרי המשילות בניהול יישובים כפריים לאור מציאות משתנה, אופקים בגיאוגרפיה 98, 7-32.
  • דגני דיניסמן, א. (עורכת). (2016). ניהול היישוב הכפרי – אסופת מאמרים. “מפעם” עמק יזרעאל, המתמחה בתחום המגזר הכפרי.
  • Schwartz, M., Degani-Dinisman, O., & Weber, U. (2021). Can a new kibbutz ideology emerge in the twenty-first century?. In: E. Ben-Rafael & O. Shemer (Eds.), The metamorphosis of the kibbutz. (pp. 151-165). Brill.
  • Herscovici, A., Dahan, G., Cohen, G. (2022). Smart Cities and Tourism: The Case of Tel Aviv-Yafo. Sustainability. 14(17), 10968.
  • Dahan, G., Shoham, A. (2014). Strategic orientations: developing an integrative model of pioneering, entrepreneurial, and stakeholder orientations. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 109(8), pp. 758 – 762